Forsikringsadvokatene
gratis
vurdering
av forsikringssak

Velkommen til Forsikringsadvokatene.no

Forsikringsadvokatene.no er en informasjonskanal for privatpersoner og bedrifter som har behov for advokatbistand og rådgivning i forsikringssaker. Våre forsikringsadvokater er spesialister i forsikringsrett og yter juridisk bistand i alle typer forsikringssaker.

Vi tilbyr gratis vurdering av din forsikringssak.

Høy juridisk presisjon, kvalitet og effektivitet uten å miste det menneskelige aspektet.

Skadeforsikring

Her kan du lese nærmere om skadeforsikringer
Les mer

Personforsikring

Her kan du lese nærmere om personsforsikringer
Les mer

Gratis vurdering

Gratis vurdering av forsikringssak
Les mer
Publisert 25.08.2016
Karensklausuler er vanlige i kollektive uføreforsikringer. Forsikringsavtalen § 19-10 gir selskapet adgang til å fastsette «objektive helseklausuler» i kollektiv livsforsikringer. Vi skal i den videre fremstillingen se nærmere på karensbestemmelsen slik den er utformet i forsikringsavtalenloven. Les mer...
Publisert 25.08.2016
Her kommer mer info
Les mer...