Artikler

Publisert 25.08.2016
Karensklausuler er vanlige i kollektive uføreforsikringer. Forsikringsavtalen § 19-10 gir selskapet adgang til å fastsette «objektive helseklausuler» i kollektiv livsforsikringer. Vi skal i den videre fremstillingen se nærmere på karensbestemmelsen slik den er utformet i forsikringsavtalenloven.
Publisert 25.08.2016
Her kommer mer info

Send oss en henvendelse