Fag

Forsikringsrett - fagområder

Forsikringsadvokatene.no arbeider med alle typer juridiske problemstillinger innefor forsikringsrett. Etter forsikringsavtaloven skilles det mellom skadeforsikringer og personforsikringer, jfr. forsikringsavtaleloven § 1-1 annet ledd og 10-1 annet ledd første pkt. Personforsikring omfatter tre forsikringstyper, nemlig livsforsikring, ulykkesforsikring, og sykeforsikring. Med skadeforsikring menes forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, forsikring mot erstatningsansvar eller kostnader og annen forsikring som ikke er personforsikring, jfr. forsikringsavtaleloven § 1-1 annet ledd. Innholdet på nettsiden er lagt opp på samme måte.

Du kan lese nærmere om forsikringer under henholdsvis skadeforsikrigner og personforsikringer ved å følge linkene til høyre. Vi oppdaterer innholdet på nettsiden kontinuerlig med nye fagartikler.

Dersom du ikke finner det du leter er du velkommen til å ta kontakt med oss. En av våre forsikringsadvokater vil gi deg en rask tilbakemelding på ditt spørsmål, vanligvis innen samme dag.

Send oss en henvendelse