Forsikringsadvokat

Gratis vurdering av sak fra forsikringsadvokat

Forsikringsadvokatene.no har forsikringsadvokater som har solid fagkompetanse i forsikringssaker. Vi yter juridisk bistand i alle typer forsikringsrettslige problemstillinger. Ved avslag på forsikringen har forsikringsselskapet helt eller delvis nektet å utbetale et forsikrignskrav. For den vanlige mannen i gata kan det være vanskelig å forstå hvilken rettslig argumentasjon som ligger bak forsikringsselskapets avslag. Forsikringsadvokatene.no tilbyr gratis vurdering av din forsikringssak. Våre forsikringsadvokater vil rask kunne avdekke sakens tvistepunkter og gi deg konstruktive tilbakemeldinger.

Hvorfor bør jeg kontakte en forsikringsadvokat?

Forsikringsselskapet er en ressurssterk motpart og har juridiske medarbeider som bistår dem. Styrkeforskjellen er derfor stor i mange saker. Ved avslag på et forsikringskrav bør du derfor kontakte en forsikringsadvokat. I forsikringssaker er det viktig med god kjennskap til forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset. Både forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset er en del av forsikringsavtalen mellom deg og forsikringsselskapet. Selv om det er forsikringsselskapet som har utarbeidet forsikringsvilkårene, er det dermed ikke sagt at deres forståelse og tolkning av vilkårene medfører riktighet. En forsikringsadvokat vil foreta en juridisk vurdering av om vilkårene er anvendt riktig og om avslaget er korrekt. Ønsker du en gratisk vurdering fra en forsikringsadvokat? Ta gjerne kontakt med oss.

Klagefrist og meldefrist i forsikringssaker

Vær klar over at forsikringsavtaleloven §§ 18-5 og 8-5 inneholder regler om meldefrist og klagefrist i forsikringssaker. Etter forsikringsavtaleloven §§ 18-5 og 8-5 første ledd taper sikrede retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Det er således viktig at forsikringskrav meldes til forsikringsselskapet så snart som mulig. Avslår forsikrignsselskapet helt eller delvis et forsikringskrav må du klage til finansklagenemnda eller iverksette rettslige skritt innen 6 måneder etter sikrede fikk skriftlig melding om avslaget. Bestemmelsen er utformet som en foreldelsesregel og oversittelse av fristen praktiseres meget strengt.

Avslag forsikringskrav? Ta kontakt med forsikringsadvokat

Du bør alltid ta kontakt med en forsikringsadvokat når du mottar avslag på et forsikringskrav. Formålet med å forsikre en risko mot bestemte begivenheter er nettopp fordi at man skal få forsikringsutbetaling eller kompensasjon når begivenheten inntrer. For mange vil et avslag være svært belastende og kan fort snu økonomien opp og ned. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en gratis vurdering saken fra en forsikringsadvokat. Du får en rask tilbakemelding, vanligvis svarer vi henvendelser på samme dag.

 

Send oss en henvendelse