Rettshjelp

Fri rettshjelp i forsikringssaker

Dersom du oppfyller vilkårene til fri rettshjelp kan du søke om fri rettshjelp i forsikringssaker. Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp er fastsatt til kr. 246.000 for enslige. For ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi er inntektsgrensen kr. 369.000. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr. 100.000, jfr. rettshjelpsforskriften § 1-1. Det finnes imidlertid unntak i rettshjelpsloven der du kan få fri rettshjelp selv om du ikke oppfyller de økonomiske vilkårene. Dersom du har krav på fri rettshjelp dekker det offentlige helt eller delvis dine utgifter til advokat. Forsikringsadvokatene.no sjekker alltid om du har krav på fri rettshjelp. Vi ordner med nødvendig med søknad og nødvendig papirarbeid. Les nærmere om dine rettigheter under denne artikkelen om fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring - rettshjelpsdekning

Er du klar over at du som forsikringstaker ofte har krav på rettshjelpsdekning? Det er mange som ikke kjennskap til rettshjelpsforsikringen. De fleste tingsforsikringer inneholder en rettshjelpsforsikring som er en del av forsikringsdekningen. Herunder f.eks forsikring på båt, bil, hytte, hus, og innboforsikring. Rettshjelpsforsikringer gjelder selv du er i en forsikringstvist med forsikringsselskapet. Det er et vilkår om at det foreligger en rettslig tvist. Dvs. at et krav er bestridt helt eller delvis. Ved avslag i forsikringssaker er hovedregelen at det har oppstått en tvist. Rettshjelpsdekningen dekker vanligvis utgifter til advokat og sakkyndige begrenset opp mot kr. 100.000 eller kr. 80.000. Du må imidlertid som regel betale en grunnegenandel på kr. 3000 eller kr. 4000. Forsikringsselskapet dekker hele 80 % av dine advokatutgifter. Ta kontakt med oss for å finne ut om du har krav på rettshjelpsdekning. Du kan lese nærmere om dine retttigheter i denne artikkelen om rettshjelpsforsikring.

Rettshjelp - ta kontakt med forsikringsadvokat

Er du i en tvist med forsikringsselskapet? Ta gjerne kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet. Vi sjekker opp om du har krav på rettshjelp og ordner med papirarbeidet. I tillegg tilbyr vi en gratis advokatvurdering av saken eller en uforpliktende telefonsamtale med en forsikringsadvokat. Husk, vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse