Rettshjelpsdekning

Rettshjelpsdekning er en forsikringsordning der forsikringstaker har krav på at forsikringsselskapet dekker en vesentlig del av advokatutgifter. De er ikke mange som kjenner til denne ordningen og ved en rettslig vil rettshjelpsdekningen medføre at flere vil kunne benytte seg av advokat.

Forsikringer med rettshjelpsdekning

De rene tingsforsikringer inneholder som regel rettshjelpsdekninger. Herunder f.eks bilforsikring, båtforsikring, hytte/ husforsikring mv. Rettshjelpsdekningen under nevnte forsikringer er som regel begrenset til tvister vedrørende forsikringsgjenstanden. En båtforsikring dekker som hovedregel kun tvister vedrørende båten. Har du derimot innboforsikring dekker denne tvister du har som privatperson og således flere sakstyper.

Krav om tvist

De fleste forsikringsselskaper stiller som vilkår at det må foreligge en rettslig tvist. Hovedregelen er at det foreligger en tvist når et krav er bestridt helt eller delvis. Har du for eksempel fremsatt krav om heving av en båt hos en båtforhandler, foreligger det en tvist dersom hevingskravet bestrides. Det er forsikringstaker som må sannsynliggjøre at det foreligger en tvist. Du må derfor som regel dokumentere at tvist har oppstått. I så henseende kan det være hensiktsmessig at man har noe skriftlig å vise til.

Forsikringssum under rettshjelpsforsikringen

Forsikringssummen varierer avhengig av forsikringsselskap og forsikringsprodukt. De fleste forsikringer har vanligvis en forsikringssum på kr. 80.000 eller kr. 100.000. Det er verdt å merke seg at rettshjelpsdekningen er begrenset til tvistesummen eller den økonomiske interessen i saken.

Rettshjelpsdekningen har vanligvis en grunnegenandel på kr. 3000 eller 4000. Forsikringsselskapet dekker hele 80 % av kostnader til advokat og sakkyndige.

krav på rettshjelpsdekning? - kontakt forsikringsadvokat

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på om du har rettshjelpsdekning i forbindelse med en aktuell tvist. Vi foretar en rask undersøkelse og gir både tilbakemelding på rettshjelpsdekning, og en gratis advokat vurdering av saken. Ønsker du en uforpliktende samtale med en forsikringsadvokat hos oss kan du gjerne legge igjen telefonnummeret. Vi svarer henvendelser ved leilighet og som regel på samme dag.

Send oss en henvendelse